Nạn nhân tức hộc máu với trò đùa dai của thanh niên người Ấn Độ