My Little Pony - Official Game Trailer - Game vương quốc của những chú ngựa

Sau khi bị nhốt trên mặt trăng trong nhiều thế kỷ, Nightmare Moon đã thoát ra và đem đội quân bóng tối lan rộng trên toàn Ponyville. Chỉ có Twilight Sparkle và những người bạn của cô ấy mới có thể cứu Ponyville và mang ánh sáng trở lại nơi đây. Hãy giúp họ xây dựng lại thành phố và đạt được ước mơ của mình trong những nhiệm vụ thú vị.