Một trong những pha sút xa đẹp nhất trong sự nghiệp của Pirlo