Món cơm hấp thịt chuột của người Ấn Độ khiến thực khách vừa sợ vừa thèm