Meet Gboard - Video giới thiệu Gboard

Gboard for iOS là ứng dụng bàn phím mới của Google trên iPhone, iPad và iPod Touch. Gboard là bàn phím mở rộng mạnh mẽ trên di động, tích hợp công cụ tìm kiếm Google Search, cho phép chia sẻ ảnh GIF động, Emoji đa dạng và rất nhiều tính năng nhập liệu hữu ích khác.