Máy bay lớn nhất thế giới lên tới độ cao gần 1.200 m