Loại muối giúp xác ướp Ai Cập trường tồn hàng nghìn năm