Linh miêu tung người tát liên tiếp vào đầu rắn độc và cái kết bất ngờ