Laptop sạc qua đêm phát nổ thiêu cháy cả một góc văn phòng