Lao vào cướp xe của cảnh sát và diễn biến nghẹt thở