Kỷ lục điên rồ: Người tự thiêu chạy nhanh nhất thế giới