Kinh ngạc với chú chó có khả năng bắt chước dáng chụp ảnh như con người