Kỉ lục thế giới mới cho cậu bé nhảy dây nhanh nhất thế giới!!!!