Introduce VivaVideo for Android - Ứng dụng biên tập video VivaVideo

VivaVideo là ứng dụng chỉnh sửa và biên tập mạnh mẽ với hơn 150 triệu người dùng trên toàn thế giới. Đây cũng được đánh giá là một trong những công cụ xử lý tốt nhất hiện nay trên Google Play và đã hỗ trợ tiếng Việt hoàn hảo.