Hướng dẫn sử dụng tính năng chỉ đường thực tế ảo tăng cường AR trên Google Maps

Google Maps vừa ra mắt tính năng chỉ đường thực tế ảo tăng cương AR của vừa được ra mắt và đang triển khai trên một số tài khoản nhất định. Với tính năng chỉ đường AR của Google Maps chắc chắn việc tìm kiếm đường đi sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều với dân du lịch bụi.