Hướng dẫn chèn lời bài hát vào Instagram Stories

Và giờ đây khi Facebook cho phép chèn nhạc bản quyền vào bài viết thì Instagram đã có ngay tính năng thêm lời bài hát vào Stories để đáp ứng được nhu cầu người dùng. Danh sách bài hát xuất hiện trên tính năng Music - Âm nhạc trên Instagram Stories rất đa dạng nhưng chủ yếu là các bài hát quốc tế.