Hướng dẫn cách xem Trái Đất trên Solar System 3D Simulator

Trái đất là 1 hành tinh trên hệ mặt trời, có thể nói trái đất là hành tinh lớn nhất trong 4 hành tinh đất đá. Trái đất cùng với sao hỏa là 2 hành tinh có thể tồn tại được sự sống của con người với nhiệt độ mà con người được cho là có thể thích nghi được. Dĩ nhiên ai cũng biết Trái đất là hành tinh mà chúng ta đang sinh sống và gần gũi nhất với những đặc điểm rõ ràng nhất. Tuy nhiên bạn đã hiểu rõ về chuyển động của trái đất so với các hành tinh còn lại chưa? Solar System 3D Simulator chính là giải pháp giành cho bạn.