Hình ảnh quay chậm chai nước ngọt bị nổ bay như tên lửa tuyệt đẹp