Hệ thống giữ xe kiểu mới bằng cách treo lên trần nhà để tiết kiệm diện tích