Hãy xem clip này để hiểu mình thường mặc cả là đúng hay sai