Corel Painter 2019

Vẽ tranh đẹp hoàn hảo với studio nghệ thuật số thực tế & chuyên nghiệp nhất. Corel Painter 2019 cung cấp Natural-Media và các chất liệu hội họa không giới hạn để làm hài lòng mọi họa sĩ tranh minh họa, nhiếp ảnh gia, nghệ sĩ giỏi…