Đười ươi dắt chó đi hái quả Coi và cười té ghế :[Tại nhật bản]