Động cơ được... chế tạo từ giấy mà vẫn hoạt động tốt