Đoạn video timelapse ghi lại những hình ảnh tuyệt đẹp về "cơn thịnh nộ của thiên nhiên"