Điều này chỉ có thể xảy ra khi bé ở một mình với bố