Điều gì sẽ xảy ra nếu ngâm một quả trứng trong nước ngọt có gas suốt 1 năm?