Đi bắt cua khổng lồ, chế biến ăn tại chỗ ngon bá đạo, mùi vị hấp dẫn