Đây là cách người Úc cứu một chú Kangaroo bị mắc kẹt...