2 tên cướp tức điên vì đập mãi không vỡ kính cường lực