Crystal Is Coming An Ad Blocker for iOS 9

Crystal Adblock cho iOS là ứng dụng chặn quảng cáo tuyệt vời trên iPhone. Ứng dụng sẽ giúp người dùng tiết kiệm dung lượng mạng, tăng tốc duyệt web và bảo toàn dữ liệu theo cách đơn giản nhất có thể.