Corinth Classroom Lite Installation Guide - Ứng dụng hỗ trợ dạy học đa năng cho Windows

Corinth Classroom Lite là kho lưu trữ hình ảnh hàng trăm mô hình giáo dục tương tác lý thú về thế giới tự nhiên được thiết kế chuyên biệt dành cho học sinh tiểu học và trung học.