Container lật trên dải phân cách vì tránh ôtô chạy ngược chiều