Cỗ máy xây nhà chọc trời nặng 2.000 tấn của Trung Quốc