Clone Camera - Ứng dụng chụp ảnh phân thân trên Android

Clone Camera là một ứng dụng chụp ảnh khá đặc biệt, tạo ra các bản sao giống hệt của cùng một người xuất hiện trong cùng một khung cảnh, tạo cho người xem cảm giác như các cặp song sinh, sinh 3 hay sinh 4 đang chụp ảnh cùng nhau.