The new Citi Mobile® App - Dịch vụ ngân hàng trực tuyến của Citibank VN

Citi Mobile là dịch vụ ngân hàng tiện lợi cho người dùng di động, cho phép giao dịch với tài khoản ngân hàng Citibank Việt Nam 24/7 một cách an toàn và nhanh chóng.