Chuyện gì sẽ xảy ra khi dùng bình khò lửa thổi vào lon Pepsi và Kem cạo râu.. √