Chủ say xỉn nằm giữa đường, chó kiên quyết không cho ai động vào