Chó phá chuồng sắt, "giải cứu bạn" khỏi phòng khám thú y