Chú chó này thật là kiên nhẫn! Trông em với chú chó cũng hợp đấy nhỉ!