Chặng đường “gian nan“ của Messi và Ronaldo tại World Cup