Cậu bé hoảng sợ khi bị đàn gà đuổi Hài vô đối bá đạo chém gió