Ninja thời hiện đại, phi lá bài bách phát bách trúng