Cao thủ Thái cực quyền bị đánh te tua vì ra đòn quá chậm