Chó dữ 'gọi hội' đến tấn công hội đồng con mèo giữa đường