Cài game Đánh máy bắn chim để tập gõ 10 ngón - Luyện gõ 10 ngón

Đánh máy bắn chim giúp người dùng nhanh chóng làm quen với bàn phím, cũng như cải thiện tốc độ gõ 10 ngón của mình lên đáng kể.