Cách thay đổi giọng nói bằng Fake Voice

Các bạn có thể sử dụng phần mềm thay đổi giọng nói Fake Voice để điều chỉnh tần số âm thanh giọng nói và thay đổi giọng nói của mình khi (nếu muốn).

Điều chỉnh giọng nói là một trong những thủ thuật thu âm khá phổ biến, người dùng có thể sử dụng các phần mềm, ứng dụng thay đổi giọng nói (Voice Changer, Ultra Voice Changer, Simple Voice Changer...) có khả năng điều chỉnh tần số âm thanh giọng nói, qua đó có thể biến giọng nói của một người bất kỳ thành giọng nam, nữ, người già, trẻ em hoặc các tông cao-thấp bất kỳ.