Black Hole Hazard - Launch Trailer - Game hành động, du hành vũ trụ hấp dẫn cho máy tính và Mac

Black Hole Hazard là trò chơi giải đố arcade vô cùng thú vị. Trò chơi sẽ cho bạn trải nghiệm như một nhà du hành vũ trụ thực sự vậy.