BARE HAND Bottle Busting Science Investigation - Vì sao dùng tay đập vào miệng chai thủy tinh, phần đáy lại vỡ?