Smule | AutoRap - Even Superheroes Can Rap! - Video giới thiệu AutoRap

AutoRap by Smule for iOS là ứng dụng đọc Rap tự động và miễn phí trên iPhone, iPad hoặc iPod Touch. AutoRap khiến bạn trở thành Rapper chuyên nghiệp với công nghệ Rap “hóa” độc đáo, có thể chuyển lời nói thành đoạn Rap hoặc sửa phần Rap hỏng hiệu quả.