A Magical High School Girl - Game nhập vai cô gái pháp sư trẻ đẹp cho máy tính

Trong game A Magical High School Girl, người chơi sẽ tạo ra và sử dụng phép thuật của riêng mình để đánh bại nhiều tên địch. Đây là game nhập vai cho máy tính có góc nhìn từ trên xuống.